Postavy a herci

Francis Griffin

Francis Griffin

Základné informácie

Celé meno: Francis Griffin
Vek: zomrel vo veku 80 rokov
Dabér: Charles Durning

Popis

Otec Petera avšak nie biologický. Postavou priamy opak svojho syna a vekom jedna z najstarších postáv objavujúca sa v seriáli. Má osemdesiat rokov, ale aj napriek tomu je čiperný, dobre počuje a nevyzerá, že by jeho mentálne zdravie bolo ovplyvnené jeho vysokým vekom. Je silným rímsko-katolíckym veriacim a podľa svojej viery sa snaží pretvoriť aj okolie. Neznáša Peterovu ženu pretože je vychovaná ako protestantka. Vo svojom synovi vidí iba sklamanie a Peter nie a nie sa mu ničím zavďačiť.